Förskolans pedagogiska verksamhetVi har mellan 17-18 inskrivna barn på förskolan i åldrarna 1-5 år.


Vi lägger stort fokus på att barnen skall känna sig trygga, på den viktiga leken och på barnens lek- och lärmiljöer. Vi arbetar temainriktat och har årligen återkommande aktiviteter som till exempel: firar förskolans dag med en hattparad, springer Bamseloppet, plockar skräp, besöker sport/ishall, uppmärksammar rockasockordagen och mycket mer. Varje månad kommer bokbussen på besök, då får barnen möjlighet att låna böcker. Vi delar dagligen in barnen i mindre grupper för att barnen ska få ut det mesta av alla möjligheter till lek och lärande.


Förskolan ligger på Furunäset som har en fin närmiljö med tillgång till skog, vatten och härliga promenadområden som vi ofta nyttjar. Vi har en fantastisk utegård med många olika "små rum" som lockar barnen till lek och lärande av olika slag. Vi vistas mycket utomhus under hela året!


"Förskolan skall verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande". LPFÖ-18