FöräldrainsatsEftersom förskolan drivs som ett föräldrakooperativ är föräldrarnas engagemang naturligt. Förskolans form bygger på att pedagogerna har ansvar för det pedagogiska arbetet och föräldrarna har arbetsgivaransvaret. Detta leder till att vi tillsammans känner engagemang, delaktighet och ansvar för att förskolan skall utvecklas.


Varje termin har alla familjer två ansvarsveckor där man ansvarar för att laga mat tisdagar och fredagar, samt ett storstäd i slutet av veckan. Föräldrar närvarar på medlemsmöten en gång i månaden, deltar i ansvarsgrupper som hjälper till med att underhålla verksamheten samt ordnar festligheter. Någon ur familjen skall någon gång under sin tid på Kotten också sitta med i föreningens styrelse som ordförande, sekreterare, personalansvarig, kassör eller vice kassör. Man får givetvis introduktion och vi lär oss tillsammans. Föräldrarna har stor insyn i verksamheten och har stora möjligheter att vara med att påverka.


"För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen skall utvecklas rikt och mångsidigt skall förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen." Lpfö-18.