Om KottenFöräldrakooperativet Kotten grundades 1989 och firade 30 år som förskola 2019!

Här jobbar 5 pedagoger, varav en rektor och utöver det finns också en extrahand som hjälper till med bland annat städ, samt en kock som lagar mat från grunden tre dagar i veckan.

Kotten finns på furunäset med skogen på baksidan och närhet till små promenadstråk och andra upptäckarplatser.


Kotten är en ekonomisk förening som alla föräldrar behöver vara medlem i för att ha sitt barn på Kotten. I Kottens styrelse finns fem olika styrelseposter som föräldrar innehar: ordförande, sekreterare, personalansvarig, kassör och vice kassör. Varje månad har vi ett medlemsmöte med ett trevligt pausfika där vi diskuterar olika frågor som är aktuella för förskolan. Föräldrarna har ett mycket nära samarbete med pedagogerna.

Varje termin har alla familjer två ansvarsveckor när man är ansvarig för att laga mat tisdagar och fredagar, samt ett storstäd av lokalerna i slutet av veckan.